WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wycena firmy

Wycena spółki

Wycena znaku towarowego

Wycena działalności gospodarczej

Wycena marki

Wycena startupu

wycena aktuarialna attuario

USŁUGI AKTUARIALNE I FINANSOWE

wycena przedsiębiorstwa attuario

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wycena przedsiębiorstwa – Dlaczego rzetelna wycena przedsiębiorstw jest tak ważna? Przede wszystkim dlatego, że bez niej właściwie niemożliwe jest podjęcie korzystnych decyzji związanych z bieżącą działalnością firmy.

Wycena przedsiębiorstw to proces, który polega na oszacowaniu wartości danej firmy w jednostkach pieniężnych. Wycenie podlegają zarówno aspekty materialne (jak obligacje czy akcje), jak i niematerialne (znak towarowy czy obecna klientela). Dzięki doświadczeniu potrafimy nie tylko obiektywnie ocenić każdą działalność, ale także zauważamy wszystkie drobne rzeczy, które podwyższają wartość firmy.

Do wyceny przedsiębiorstw wykorzystujemy zróżnicowane metody, które dobieramy w zależności od zamierzonego celu. Należą do nich metody majątkowe, dochodowe, porównawcze, mieszane oraz niekonwencjonalne.

W jakim celu wykonuje się wycenę przedsiębiorstwa? Lista zastosowań jest naprawdę nieskończona, ale do najpopularniejszych przypadków należy wycena w celu kupna i sprzedaży oraz postępowań upadłościowych. To proces niezbędny do podziału bądź łączenia przedsiębiorstw. Wreszcie, to także podstawowe narzędzie do weryfikacji zdolności kredytowej.

Warto zaufać w tej kwestii specjalistom i podjąć właściwe decyzje na podstawie sporządzonego przez nas raportu z wyceny.

zapraszamy do współpracy – Attuario

Wybór daty wyceny przedsiębiorstwa

Czy weryfikacja stanu finansowego firmy może odbywać się w dowolnym terminie? Nie do końca. Wybór daty wyceny przedsiębiorstwa to ważna i wiążąca decyzja. Pierwsza z dat dotyczy finalizacji działań związanych z pracami nad wyceną, natomiast druga jest datą bilansową, odpowiadającą statusowi firmy w dniu prowadzenia wyceny. Choć ustalenie tych terminów wydaje się być błahostką to w rzeczywistości wiąże się z wieloma utrudnieniami prawnymi oraz organizacyjnymi. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie wyboru daty wyceny przedsiębiorstwa określimy najbardziej korzystne dla klienta ramy czasowe.

DŁUGOLETNIE DOŚWIADCZENIE
DBAŁOŚĆ O KLIENTA
ZAWSZE NA CZAS

Wskaźniki płynności

Płynność finansowa przedsiębiorstwa to w prostym tłumaczeniu zdolność danej firmy do niezwłocznej spłaty bieżących zobowiązań. Kondycja finansowa firmy oceniana jest na podstawie odpowiednio dobranych wskaźników płynności. Odnoszą się one do bieżącej i szybkiej płynności finansowej oraz natychmiastowej wymagalności zobowiązań. Wartości wskaźników płynności szacuje się na podstawie rachunków i strat, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych. Płynność finansowa to podstawa działania każdej dobrze funkcjonującej firmy, a my potrafimy ją bezbłędnie ocenić.

Wskaźniki rentowności

Jako wskaźnik rentowności określany jest zysk netto pozostający w firmie ze sprzedaży produktów bądź usług. To pewnego rodzaju relacja pomiędzy uzyskanymi przychodami a poniesionymi przez przedsiębiorcę wydatkami. Im wyższa rentowność tym oczywiście lepiej! Weryfikujemy ją na podstawie wskaźników rentowności w obszarze sprzedaży (ROS), aktywów (ROA) oraz kapitału (ROE). Uzyskane wyniki w doskonały sposób obrazują aktualną kondycję finansową przedsiębiorstwa. To duże wsparcie przy podejmowaniu decyzji dotyczących modyfikacji w sposobie prowadzenia własnej działalności, jak i podczas rozważania zakupu danej firmy.

PROFESJONALNA WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wybór spółek porównywalnych w wycenie mnożnikowej

Wartość firmy można także oceniać na podstawie porównania z innymi przedsiębiorstwami z danej branży. Wybór spółek porównywalnych w wycenie mnożnikowej nie jest jednak prostym zadaniem. Stosowanie metody porównawczej wymaga wiedzy i doświadczenia specjalistów. Potrafimy dobrać porównywane podmioty w optymalny sposób, osiągając rzetelne wyniki. Oceniamy poziom konkurencji na danym rynku i planujemy swoje działania stosownie do danej sytuacji. Służymy dobrą radą – jeśli w naszej ocenie wybór spółek porównywalnych w wycenie mnożnikowej nie jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem – z pewnością zaproponujemy lepszą opcję wyceny przedsiębiorstwa.

Szacowanie kapitału obrotowego w wycenie spółki

Czym jest kapitał obrotowy? To wszystkie aktywa, które przeznaczone są do wykorzystania w działalności firmy w krótkoterminowej perspektywie. Szacowanie kapitału obrotowego w wycenie spółki ma ogromne znaczenie przy wykorzystywaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF. Celem tego procesu jest oszacowanie, jaki fragment przepływów pieniężnych musi pozostać w danej firmie, aby mogła ona dalej efektywnie działać i stale się rozwijać. Do aktywów obrotowych należą krótkoterminowe inwestycje, należności czy rozliczenia. Nasza oferta szacowania kapitału obrotowego w wycenie spółki zdecydowanie ułatwi podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Prognoza finansowa w wycenie przedsiębiorstw

Kupno lub sprzedaż firmy to poważna decyzja. Choć podejmowana jest “tu i teraz” to w rzeczywistości odnosi się do przyszłości. Nigdy nie jesteśmy w stanie w pełni przewidzieć tego, co nadejdzie w kolejnych latach, jednak w niektórych przypadkach profesjonalna prognoza finansowa w wycenie przedsiębiorstw okaże się niezwykle przydatna. Do każdej instytucji podchodzimy indywidualnie, biorąc pod uwagę wiele zróżnicowanych aspektów; oceniamy zarówno te czysto materialne, jak i niematerialne funkcjonowania danej firmy. Prognoza finansowa w wycenie przedsiębiorstw pozwala na podjęcie korzystnych decyzji w perspektywie długoterminowej.

Wartość zbywcza przedsiębiorstwa

Wartość zbywczą przedsiębiorstwa określamy jako możliwą do osiągnięcia cenę w sytuacji, kiedy zostałoby ono wystawione na sprzedaż. W procesie jej ustalania uwzględniamy zarówno składniki materialne, jak i niematerialne. Nie ograniczamy się do tradycyjnego katalogu zagadnień. Potrafimy realnie ocenić wartość zbywczą przedsiębiorstwa na podstawie takich aspektów jak klientela, znak towarowy czy inne intelektualne elementy działalności firmy. Metodę wyceny uzależniamy od celu, jaki chce osiągnąć klient. Dbamy o to, by dokonany wybór był dla niego jak najlepszy.

NASZA OFERTA

Wycena przedsiębiorstwa - Wycena firmy - Wycena spółki - Wycena znaku towarowego - Wycena działalności gospodarczej - Wycena marki - Wycena startupu.

Wycena udziałów w kapitale własnym spółki

Wycena przedsiębiorstw metodą dochodową

Wycena przedsiębiorstw metodą majątkową

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Wycena przedsiębiorstw
metodą DCF

Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej

Wycena przedsiębiorstwa dla potrzeb kupna/sprzedaży

Wycena
startupu

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa

Jak ocenić kondycję badanej firmy? Przede wszystkim poprzez przeprowadzoną przez specjalistów analizę wskaźnikową przedsiębiorstwa! Znamy się na tym jak mało kto i potrafimy dobrać wskaźniki dopasowane do działalności konkretnej firmy. Aspekty brane pod uwagę podczas procesu analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa to wskaźniki zadłużenia, płynności finansowej, sprawności działania oraz rentowności. Na podstawie uzyskanych wyników oceniamy zyski i straty ponoszone przez firmę. Dobrze wykonana analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa to absolutna podstawa przy podejmowaniu decyzji o przyszłych inwestycjach czy zobowiązaniach kredytowych.

Biuro aktuarialne - Firma aktuarialna oferuje

  • wycenę przedsiębiorstwa
  • wycenę firmy
  • wycenę spółki
  • wycena znaku towarowego
  • wycena działalności gospodarczej
  • wycena marki

Wyceny metodą: dochodową, metodą majątkową, metodą DCF. Wycena wartości niematerialnych i prawnych.

SZYBKI KONTAKT

Attuario Sp. z o. o. Sp. k.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000386869, NIP: 5213605020

Attuario Sp. z o. o.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000386869, NIP: 5213605020

Adres korespondencyjny

90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 30/34

Siedziba firmy

02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 23a/56

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

INFORMACJA CIASTECZKA

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.

Call Now ButtonZadzwoń teraz ...